วีดีโอ สาธิตการใช้งานโปรแกรม NAP Web Report
 
 

ยา PrEP

คืออะไร


PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis เป็นการให้ยาต้านไวรัสแก่ผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเอชไอวี ก่อนมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อ 

รายละเอียด

DSC-HIV/STI

การรับรองเฉพาะรายโรค HIV/STI


เติมเครื่องมือทางคุณภาพ เติมศักยภาพความเป็นผู้นำ เติมไฟฝันให้คนทำงาน
การทำงานเอชไอวี ที่สัมพันธ์กับทุกภาคส่วน มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเชิงระบบ

รายละเอียด

NAP Web Report

ระบบบริการข้อมูล สารสนเทศ HIV/Aids


นำเสนอข้อมูล การให้บริการ การติดตามผู้ป่วย ตัวชี้วัดระดับประเทศ ตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ และความร่วมมือ


รายละเอียด

PrEP2START

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการสาธารณสุขและศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มการเข้าถึง การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี

© Copyright 2018 cqihiv.com - All rights reserved.