วัตถุประสงค์โครงการ
      
 

VCTQUAL และ VCT Tools

โปรแกรม VCTQUAL V.3.4.1


คู่มือการใช้งานโปรแกรม

แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล

แสดงรายชื่อผู้ดาวน์โหลด
 
STI.VCT

โปรแกรม STI.VCT Mini Record
 V.1.4

 

รายงานผลการวัดคุณภาพบริการ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

VCTQUAL   ปีงบประมาณ 2554-2561
Counselor Survey   ปีงบประมาณ 2554-2561
 
Client Exit Survey ปีงบประมาณ 2554-2561
 

 
 
  เอกสารงานประชุม
ลำดับหัวข้อการประชุมรูปกิจกรรมอ่านโดยวันที่
1 เอกสารการอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพทางเพศในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Excellent Health for TG Women) 110 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 18/7/2560
2 เอกสารการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ และ HIV Coordinator เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นครราชสีมา (16-17 ก.พ. 2560) 105 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 1/3/2560
3 เอกสารประชุมแนวทางการนำเกณฑ์ประเมินและรับรองคุณภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 (19-20 ธค 59) และ รุ่นที่ 2 (9 - 10 มค 60) 82 นางสาวกาญจนา ฟักทองคำ 16/1/2560
4 เอกสารอบรมแนวทางการดำเนินงานเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี โรคตับอักเสบจากไวรัสจากแม่สู่ลูก (6-7 ธ.ค. 2559) 124 คุณทำเนียบ สังวาลประกายแสง 16/1/2560
5 เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.ชลบุรี (20-21 ธ.ค. 2559) 64 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 16/1/2560
6 เอกสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นนทบุรี (7-8 ธ.ค. 2559) 75 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 14/12/2559
7 เอกสารการพัฒนาศักยภาพแพทย์ เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ ความตระหนักด้านการป้องกัน ดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี" จัดที่จ.นครราชสีมา (17-18 พ.ย. 2559) 85 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 21/11/2559
8 เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL Update) 486 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 18/3/2557
9 เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL) 785 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 8/7/2556
10 เอกสารประชุมการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (VCTQUAL) 3-4 เม.ย. 2556 933 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 11/4/2556
11 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ VCTQUAL ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2555 762 นางสาวกัณหา ชูทิพย์ 29/11/2555