ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 ข้อตกลงเบื้องต้น ขั้นตอนการสนับสนุนจากส่วนกลางเพื่อการรับรองเฉพาะโรค76 ทีมวิทยากร 18/1/2560
2 Ending AIDS Thailand 257371 ทีมวิทยากร 18/1/2560
3 เรียนรู้การตามรอย โดยใช้มาตรฐาน53 ทีมวิทยากร 18/1/2560
4 มาตรฐาน HIV-STI สู่การประเมินตนเอง78 ทีมวิทยากร 18/1/2560
5 การกําหนดระดับคะแนนในการประเมินคุณภาพ48 ทีมวิทยากร 18/1/2560
6 สรุปผลการเขียน HIV Organization Profile75 ทีมวิทยากร 18/1/2560
7 Download ทั้งหมด62 ทีมวิทยากร 18/1/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารประชุมแนวทางการนำเกณฑ์ประเมินและรับรองคุณภาพเฉพาะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 (19-20 ธค 59) และ รุ่นที่ 2 (9 - 10 มค 60) 
                

 
aaa