ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น38 คุณมานะ ลอศิริกุล
สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น
27/6/2560
2 Update GL 2560 เมื่อผลการรักษาล้มเหลว ทำอย่างไร21 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
27/6/2560
3 สาธิตการติดตามข้อมูลการตรวจเอชไอวีและการดูแลรักษา จังหวัดขอนแก่น24 คุณศรีลัย เรืองชัย สำนักโรคเอดส์ฯ 27/6/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดขอนแก่น
                

 
aaa