ลำดับหัวข้ออ่านโดยวันที่
1 PEP and PrEP Guideline Pre-Exposure Prophylaxis for HIV prevention49 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/7/2560
2 Tips for Quality Improvement HIV care58 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/7/2560
3 ดาวน์โหลดทั้งหมด31 พญ.เอกจิตรา สุขกุล
ศูนย์ความร่วมมือไทย–สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
19/7/2560

 
 
       วัตถุประสงค์โครงการ
      
เอกสารงานประชุม การอบรมบุคลากรสุขภาพหน่วยงานสังกัดสำนักงานประกันสังคม การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ เรื่องการดูแลรักษาเอชไอวี 
                

 
aaa