วัตถุประสงค์โครงการ
      
แสดงรายชื่อหน่วยงานสมัครเข้าร่วมการรับรองคุณภาพเฉพาะรายโรคเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    
       
   

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลหน่วยงานจังหวัดประเภทรพ.จำนวนเตียงจำนวนผู้ป่วยแก้ไข
1 นางสวาสดิ์ธรรมมาสุวรรณภูมิ,รพช.ร้อยเอ็ดM2:โรงพยาบาลชุมชน120635 คน
2 ภญ.ดารุณีสิทธิการตะกั่วป่า,รพท.พังงาM1:โรงพยาบาลทั่วไป209469
3 นางสาวอรวรรณวงศ์สถิตย์พระนั่งเกล้า,รพท.นนทบุรีA:โรงพยาบาลทั่วไป5152,005
4 นางวรนุชเกลี้ยงพิบูลย์หนองคาย,รพท.หนองคายS:โรงพยาบาลทั่วไป349940
5 พญ.สิรีธรนิมิตวิไลนครปฐม,รพศ.นครปฐมA:โรงพยาบาลศูนย์6703150
6 นางปราณีขาวแดงพะเยา,รพท.พะเยาS:โรงพยาบาลทั่วไป4001,661ราย
7 นางสาวเกร็ดไพฑูรย์เกือยรัมย์คูเมือง,รพช.บุรีรัมย์F2:โรงพยาบาลชุมชน60165 คน
8 นางโชตนากาญจน์พรหมมาลีท่าชนะ,รพช.สุราษฎร์ธานีF2:โรงพยาบาลชุมชน30160
9 นางสาวอภิสาร์สุวรรณรัตน์จะนะ,รพช.สงขลาF2:โรงพยาบาลชุมชน68260
10 นางจันทร์ศิริขูรีรังวาปีปทุม,รพช.มหาสารคามF1:โรงพยาบาลชุมชน90250
11 นางนาวาผานะวงค์อากาศอำนวย,รพช.สกลนครF2:โรงพยาบาลชุมชน90250
12 นางสาววันทนีย์ทิพชาติพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร,รพช.สกลนครF2:โรงพยาบาลชุมชน93225
13 นางสิริกรทินราชสีคิ้ว,รพช.นครราชสีมาF2:โรงพยาบาลชุมชน90350
14 นายทรงศักดิ์สังข์มณีโชติอัมพวา,รพช.สมุทรสงครามF2:โรงพยาบาลชุมชน33100
15 นางสาวเยาวลักษณ์นารินทร์แม่จัน,รพช.เชียงรายM2:โรงพยาบาลชุมชน1011317
16 นางนงนุชอุดมสินค้าบางกรวย,รพช.นนทบุรีF1:โรงพยาบาลชุมชน30349
17 นางจารุณีกำลังเก่งศรีสังวาลย์,รพท.แม่ฮ่องสอนS:โรงพยาบาลทั่วไป157304
18 นางสุบงกช.อุตสาหะกันตัง,รพช.ตรังF2:โรงพยาบาลชุมชน68372
19 นายสาธิตกิมศิริดอยหล่อ,รพชเชียงใหม่F2:โรงพยาบาลชุมชน30128
20 พญ.โซเฟียร์แวอูเซ็งสุไหงโก-ลก,รพท.นราธิวาสM1:โรงพยาบาลทั่วไป220700
21 นพ.พงศกรสุรภุชงค์ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครR:Research0มากกว่า 1,000 คน
22 นางณัชชาคำเครือบางบ่อ,รพช.สมุทรปราการM2:โรงพยาบาลชุมชน112650