วัตถุประสงค์โครงการ
      
   หนังสือและธรรมบรรยาย เพื่อการรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิต      

        
 


                     ขอเชิญท่านดาวน์โหลดหนังสือและธรรมบรรยาย เพื่อการรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิตและปฏิบัติไปให้ถึงเป้าหมายนั้น
             ท่านจะพบทางลัดที่สุดที่จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเป้าหมายของชีวิตนั่นคือ พระนิพพาน

ลำดับเรื่องประเภทจำนวนโหลดโดยวันที่
1 ใบไม้กำมือเดียวหนังสือ873อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน18/6/2554
2 ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบหนังสือ296อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน18/6/2554
3 โครงสร้างของชีวิตหนังสือ215อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน18/6/2554
4 พาตัวใจกลับบ้านหนังสือ238อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน18/6/2554
5 วงกลมข้ามโครตหนังสือ216อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน18/6/2554
6 “หัวใจ” ของธรรมะ และวิวาทะ ระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับ ท่านพุทธทาสภิกขุหนังสือ187หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ18/6/2554
7 พลิกโลกเหนือความคิดmp3194หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ18/6/2554
8 ผัสสะสิ่งที่ต้องรู้จักและควบคุมmp3172หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ18/6/2554
9 Download ทั้งหมดzip289อ.ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน18/6/2554

พระธรรมเทศนาเมืองเหนือ
ฟังแล้วเกิดปัญญา


ธรรมเทศนา เพื่อการทำความลืมหลงให้ลดน้อยลง และเพื่อการทำให้เกิดความปรากฎชัดที่เรียกว่า ปัญญา

ธรรมเทศนา เพื่อให้เกิดการรู้จำ
รู้จัก รู้แจ้ง รู้จริง


ธรรมเทศนา แนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อความพ้นทุกข์


สติคือพระพุทธเจ้าองค์จริง