วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ธรรมเทศนา แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์      

        
 


                       ขอเชิญท่านดาวน์โหลดธรรมเทศนา แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์
             ท่านจะได้พบกุญแจดอกสำคัญนั่นคือสัมมาทิฏฐิ และแนวทางในการปฏิบัติตามหลักของสติปัฎฐาน 4  

ลำดับเรื่องประเภทจำนวนโหลดโดยวันที่
1 เป้าหมายของสติปัฏฐาน4wma871พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
2 สัมมาทิฏฐิกุญแจดอกสำคัญwma246พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
3 ประวัติการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนmp3222พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
4 วิธีกำหนดรู้mp3352พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
5 รู้ซื่อๆwma214พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
6 การศึกษาเรื่องเวทนาmp3175พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
7 การศึกษาเรื่องจิตmp3186พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
8 การศึกษาที่ถูกต้องเพื่อรักษาความปกติของกายและใจmp3166พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
9 ที่สุดของทุกข์อยู่ที่ไหนmp3237พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
10 การเจริญธรรมานุปัสสนาmp3115พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
11 อนัตตลักขณสูตรmp3126พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
12 คุณสมบัติผู้บรรลุธรรมmp3149พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
13 สมมติ-ปรมัตถธรรมmp3120พระมหาดิเรก พุทธยานันโท 23/12/2553
14 Download ทั้งหมดmp3474พระมหาดิเรก พุทธยานันโท23/12/2553

พระธรรมเทศนาเมืองเหนือ
ฟังแล้วเกิดปัญญา


ธรรมเทศนา เพื่อการทำความลืมหลงให้ลดน้อยลง และเพื่อการทำให้เกิดความปรากฎชัดที่เรียกว่า ปัญญา

ธรรมเทศนา เพื่อให้เกิดการรู้จำ
รู้จัก รู้แจ้ง รู้จริง


หนังสือและธรรมบรรยาย
เพื่อการรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิต


สติคือพระพุทธเจ้าองค์จริง