วัตถุประสงค์โครงการ
      
   ธรรมเทศนา เพื่อการทำความลืมหลงให้ลดน้อยลง และเพื่อการทำให้เกิดความปรากฎชัดที่เรียกว่า "ปัญญา" ให้เกิดขึ้น      

        
 


             ขอเชิญท่านรับฟังธรรมเทศนา เพื่อการทำความลืมหลงให้ลดน้อยลง และเพื่อการทำให้เกิดความปรากฎชัดที่เรียกว่า "ปัญญา" ให้เกิดขึ้น

ลำดับเรื่องประเภทจำนวนโหลดโดยวันที่
1 เข้าใจทำไม่นำให้เสียเวลาmp337หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
2 ความพยายามที่ถูกต้องmp317หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
3 เห็นเวทนาพาเห็นธรรมmp313หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
4 รูปนามตามหลักเคลื่อนไหวmp319หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
5 ภาษาหลวงพ่อเทียนmp317หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
6 ความคิดหลอกตัวมันเองmp321หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
7 จิตไม่นิ่งวิ่งไปตามเวทนาmp314หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
8 อุปมาทางลัดทางธรรมmp314หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
9 เจริญสติแบบlสอบอารมณ์mp315หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557
10 แม่อั้วเล่าประสบการณ์mp324แม่อั้ว สุจิตรา เมฆวัน24/12/2557
11 ดาวนโหลดทั้งหมดmp336หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท24/12/2557

พระธรรมเทศนาเมืองเหนือ
ฟังแล้วเกิดปัญญา


ธรรมเทศนา เพื่อให้เกิดการรู้จำ
รู้จัก รู้แจ้ง รู้จริง


ธรรมเทศนา แนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อความพ้นทุกข์


หนังสือและธรรมบรรยาย
เพื่อการรู้เรื่องเป้าหมายของชีวิต


สติคือพระพุทธเจ้าองค์จริง